Όροι Χρήσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

KG GUITARS

Οι κατωτέρω όροι συνιστούν Βασικούς Όρους Ηλεκτρονικής Σύμβασης Διαδικτυακής (“online”) Αγοραπωλησίας Προϊόντων (εφεξής “Σύμβαση”) μεταξύ:

 1. της ατομικής επιχείρησης της Αθανασίας Σαμαρά του Δημητρίου με το διακριτικό τίτλο KG GUITARS, με Α.Φ.Μ. 038025558, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Δημ. Γούναρη 38 (εφεξής “Επιχείρηση”) και
 2. οποιουδήποτε συμβληθεί – αποδεχθεί τους παρόντες Όρους, παραγγέλλοντας, ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε από τα πωλούμενα είδη της Επιχείρησης (εφεξής “Καταναλωτής”).

Παρακαλείται, όποιος διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω όρους να απέχει από την αποδοχή τους.

Εισαγωγή – Πλαίσιο

 1. Η Σύμβαση συνιστά εμπορική σύμβαση εξ αποστάσεως και διέπεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο Καταναλωτή.
 2. Η Επιχείρηση, εφαρμόζει, επιπλέον, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ 969β / 22-03-17), τον οποίον μπορείτε να μεταφορτώσετε εδώ.
 1. Ενεργοποίηση Σύμβασης
 1. Η Σύμβαση ισχύει από το χρονικό σημείο που ο Καταναλωτής, αθροιστικά, i) αποδεχθεί τους παρόντες Όρους (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου) και ιι) ολοκληρώσει την ηλεκτρονική παραγγελία (εφεξής “Παραγγελία”), με τη διαδικασία του επόμενου Όρου.
 2. Σε αυτή την περίπτωση, η Σύμβαση με όλα τα στοιχεία της Παραγγελίας θα είναι διαθέσιμα στον Καταναλωτή, σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη εκδοχή, για αρχειοθέτησή του και οποιαδήποτε, περαιτέρω, επισκόπηση.
 3. Ο Καταναλωτής συμφωνεί με τη Σύμβαση στην παρακράτηση της κυριότητας του αγοραζόμενου Προϊόντος από την Επιχείρηση, έως την, άνευ άσκησης του Δικαιώματος Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης Καταναλωτή, παρέλευση της σχετικής προθεσμίας.
 1. Διαδικασία και Φόρμα Παραγγελίας

Α. Διαδικασία

 1. Ο Καταναλωτής δηλώνει το ενδιαφέρον του για την Αγορά / Παραγγελία ενός Προϊόντος, (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου).

(Το ελάχιστο κόστος της Παραγγελίας, ώστε αυτή να καταχωρηθεί στο σύστημα, είναι 30 ευρώ. Παραγγελίες, που υπολείπονται αυτού του ποσού, ακυρώνονται αυτόματα.)

 1. Συμπληρώνει την Φόρμα Παραγγελίας και την υποβάλλει προς την Επιχείρηση (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου), ως “Εκκρεμή”.
 2. Εντός, το πολύ, δύο εργάσιμων ημερών, που απαιτούνται για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας του Προϊόντος από την Επιχείρηση, ο Καταναλωτής λαμβάνει μήνυμα (email), το οποίο περιέχει το σύνδεσμο (link) της Εκκρεμούς Φόρμας Παραγγελίας, με την προσθήκη της διαθεσιμότητας και του εκτιμώμενου Χρόνου Παράδοσης..
 3. Αφού ο Καταναλωτής επανελέγχει την πλήρη Φόρμα Παραγγελίας, ολοκληρώνει την Παραγγελία (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου).

Με το πάτημα της σχετικής επιλογής εκχωρείται στην Παραγγελία ένας μοναδικός αριθμός, μέσω του οποίου αυτή είναι, ηλεκτρονικά, προσβάσιμη από τον Καταναλωτή και από την Επιχείρηση.

Β. Φόρμα Παραγγελίας

Η Παραγγελία ολοκληρώνεται από τον Καταναλωτή (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου) εφόσον, προηγουμένως, έχουν προσδιοριστεί όλα τα ακόλουθα στοιχεία στη σχετική Φόρμα:

 1. Πωλούμενο Είδος (Προϊόν). Η Επιχείρηση διαθέτει προς πώληση όλα τα είδη που, ανά πάσα στιγμή, εμφανίζονται, ως διαθέσιμα, στον ιστοχώρο της, https://kg-guitars.gr (εφεξής “Προϊόντα”). Τα Προϊόντα της Σύμβασης επιλέγονται από τον Καταναλωτή (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου).
 2. Συνολικό Κόστος Αγοράς. Αφού ο Καταναλωτής επιλέξει το Προϊόν, ενημερώνεται για το Συνολικό Κόστος Αγοράς, το οποίο περιλαμβάνει το τίμημα αγοράς (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), τα έξοδα μεταφοράς και κάθε άλλο, αναγκαίο, έξοδο, όπως, ενδεικτικά, το κόστος ασφάλισης του πωλούμενου Προϊόντος και το κόστος συσκευασίας.
 3. Χρόνος Παράδοσης. Ο Χρόνος Παράδοσης προσδιορίζεται από αυτοματοποιημένο Σύστημα της Επιχείρησης, με κυρίαρχο κριτήριο την ταχύτερη δυνατή παράδοση. Κάθε Προϊόν παραδίδεται από την Επιχείρηση στη Μεταφορική Εταιρεία (Γενική Ταχυδρομική) για αποστολές εντός Ελλάδος, ή στην TNT/Fedex courier για αποστολές στο εξωτερικό, εντός, το πολύ, επτά (7) εργάσιμων ημερών από την Ολοκλήρωση της Παραγγελίας. Η ακρίβεια τήρησης του Χρόνου Παράδοσης τελεί υπό την αίρεση της ομαλής και ανεμπόδιστης μεταφοράς του Προϊόντος από την Μεταφορική Εταιρεία.
 4. Τόπος Παράδοσης. Ο Καταναλωτής επιλέγει τον τόπο, στον οποίον θα παραδοθεί το Προϊόν, προσθέτοντας τα στοιχεία αυτού του τόπου, στην σχετική ηλεκτρονική φόρμα.
 5. Παραλήπτης. Ο Καταναλωτής επιλέγει το πρόσωπο που θα παραλάβει το Προϊόν, προσθέτοντας τα στοιχεία ταυτότητας αυτού του προσώπου, στην σχετική ηλεκτρονική φόρμα. Είναι κρίσιμος ο προσδιορισμός αυτού του προσώπου, καθώς αυτό είναι που θα έρθει, πρώτο, σε επαφή με το Προϊόν.
 6. Τρόπος Πληρωμής. Ο Καταναλωτής επιλέγει έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα.

Οι διαθέσιμοι Τρόποι Πληρωμής είναι:

α. Αντικαταβολή μετρητοίς

β. Mε κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡ. 224/403104-01

IBAN GR15 0110 2240 0000 2244 0310 401

ΚΩΔ.SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ-BIC ETHNGRAA

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΑΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

γ. Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard)

δ. Μέσω Paypal

 1. Δικαίωμα Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης Καταναλωτή

Α. Γενικά

 1. Ο Καταναλωτής έχει, ειδικώς, το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση χωρίς να επικαλείται οποιονδήποτε λόγο (εφεξής “Δικαίωμα Υπαναχώρησης”).
 2. Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περιπτώσεις Προϊόντων, που φέρουν την ένδειξη “Μη Επιστρεφόμενο” (παρακαλούμε, βλ. κατωτέρω, υπό Όρο 3 παρ. Δ1).

Β. Προϋποθέσεις Νόμιμης Άσκησης

 1. Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος από τον Καταναλωτή ή από το πρόσωπο που αυτός υπέδειξε, κατά την Παραγγελία.
 2. Το Δικαίωμα ασκείται με συμπλήρωση σχετικής φόρμας, εντός του ιστοχώρου της Επιχείρησης είτε με κοινοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης info@kg-guitars.gr
 3. Μετά την εμπρόθεσμη άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, η Επιχείρηση στέλνει στον Καταναλωτή επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής του.

 

Γ. Συνέπειες

Μετά από την έγκυρη άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης ανατρέπεται η Σύμβαση, με τις ακόλουθες συνέπειες:

 1. Ο Καταναλωτής οφείλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, να αποστείλει το Προϊόν στην Επιχείρηση, επιβαρυνόμενος το συνολικό κόστος επιστροφής του Προϊόντος.
 2. Η Επιχείρηση οφείλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος και τον τεχνικό έλεγχο της κατάστασης και λειτουργικότητάς του, να επιστρέψει στον Καταναλωτή το, έως εκείνον τον χρόνο, νόμιμα παρακρατηθέν, τίμημα της συναλλαγής, αφαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού μείωσης της αξίας του, που (τυχόν) διαπιστώνεται από την Επιχείρηση, κατά την παραλαβή του Προϊόντος και, αυτονόητα, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της (“ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ”).

Δ. Κατηγορίες Επιστρεψιμότητας

Τα Προϊόντα της Επιχείρησης, ανάλογα με το εάν και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να επιστρέφονται, κατηγοριοποιούνται σε τρεις (3) Κατηγορίες:

 1. “Μη Επιστρεφόμενα”

Α. Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει, σύμφωνα με το Νόμο, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκ των οποίων, ενδεικτικά, αναφέρονται οι περιπτώσεις Προϊόντων, που, κατασκευάζονται με τις προδιαγραφές του Καταναλωτή, καθώς και οι περιπτώσεις Προϊόντων, που μόνη η παραλαβή και η επιστροφή τους καθιστούν ανέφικτο οποιονδήποτε τεχνικό έλεγχο για τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, και ταυτόχρονα η αποσφράγισή τους καθιστά ανέφικτη νέα σφράγιση.

Β. “Μη Επιστρεφόμενα” είναι τα Προϊόντα της Επιχείρησης στις ακόλουθες Κατηγορίες:

 1. Ανταλλακτικά Οργάνων (Λυχνίες Ενισχυτών κλπ)
 2. Μικρόφωνα
 3. Πνευστά μουσικά όργανα
 4. Αναλώσιμα
 5. Μουσικά Περιοδικά / Βιβλία
 1. “Επιστρεφόμενα, με Πιθανή Απαξίωση”

Α. Κατά την επιστροφή οποιουδήποτε εξ αυτών των Προϊόντων, εφόσον, κατά τον τεχνικό έλεγχό της Επιχείρησης, διαπιστωθεί ότι, προ της επιστροφής, έγινε από τον Καταναλωτή ή από τρίτο πρόσωπο, οποιαδήποτε χρήση του Προϊόντος, η οποία επέφερε -με οποιονδήποτε τρόπο- στο Προϊόν, οποιουδήποτε βαθμού, απαξίωση του Προϊόντος / υποβάθμιση της χρηστικής ή/και αισθητικής αξίας του, άρα και μείωση της αξίας πώλησης ή μεταπώλησής του, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί από το επιστρεπτέο τίμημα, ποσό ίσο προς αυτήν την υποβάθμιση / μείωση.

Β. “Επιστρεφόμενα, με Πιθανή Απαξίωση” είναι τα Προϊόντα της Επιχείρησης στις ακόλουθες Κατηγορίες:

 1. Έγχορδα μουσικά όργανα
 2. B-Stock Προϊόντα. Στην κατηγορία “B-Stock” / “Yard Sale” περιέχονται προϊόντα βιτρίνας, out of production, new old stock, μεταχειρισμένα ή B-Stock. Πρόκειται για προϊόντα με κάποιες ατέλειες στην εξωτερική τους κατάσταση (ενδεικτικά, αμυχές, σημάδια κ.α.), οι οποίες δεν επηρεάζουν καθόλου την ποιότητα της λειτουργίας τους. Αυτές οι ατέλειες είναι πλήρως γνωστές στην Επιχείρηση αλλά και στον Καταναλωτή, προ της αγοράς του, καθόσον αποτυπώνονται πλήρως στις φωτογραφίες, που συνοδεύουν έκαστο B-Stock προϊόν.
 1. “Επιστρεφόμενα, με Απαξίωση”

Α. Μόνη η αποστολή οποιουδήποτε εξ αυτών των Προϊόντων στον Καταναλωτή και η επιστροφή του στην Επιχείρηση, επιφέρουν την απαξίωση του Προϊόντος / την υποβάθμιση της χρηστικής ή/και αισθητικής αξίας του, άρα και τη μείωση της αξίας πώλησης ή μεταπώλησής του. Συνεπώς, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί από το επιστρεπτέο τίμημα, ποσό ίσο προς αυτήν την υποβάθμιση / μείωση, της οποίας το ελάχιστο, υπολογίζεται -εκ των προτέρων- σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια του Κλάδου των Μουσικών Προϊόντων, ως κατωτέρω:

Β. “Επιστρεφόμενα, με Απαξίωση” είναι τα Προϊόντα της Επιχείρησης στις ακόλουθες Κατηγορίες:

 1. Ηχεία. Ελάχιστο Κόστος Απαξίωσης: 30% επί της αγοραστικής αξίας.

Ε. Διαδικαστικά

 1. Στις ανωτέρω Κατηγορίες Επιστρεψιμότητας, 2 & 3, η Επιχείρηση, αμέσως μετά από τον τεχνικό έλεγχο της λειτουργικότητας του Προϊόντος, που επιστρέφεται, μέσω ηλ. Ταχυδρομείου, ενημερώνει, τον Καταναλωτή για το ακριβές Κόστος Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης Καταναλωτή

(Κόστος Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης Καταναλωτή = το κόστος που επιβαρύνεται ο Καταναλωτής για την άρτια επιστροφή του Προϊόντος στην Επιχείρηση, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο, που δεν αφορά σε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του Προϊόντος, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ακριβές Κόστος Απαξίωσης, σύμφωνα με τον Όρο 3Γ2)

και του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει, αντί για επιστροφή του (υπόλοιπου) Τιμήματος, την Πίστωσή του, για μια νέα αγορά.

 1. Εγγύηση Ποιότητας και Ευθύνη Επιχείρησης
 1. Η Επιχείρηση εγγυάται ότι τα Προϊόντα πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές τους και ανταποκρίνονται στον σκοπό της κατασκευής τους, στα πλαίσια επιμελούς χρήσης και διαχείρισής τους.
 2. Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη απέναντι στον Καταναλωτή, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, να αντικαταστήσει οποιοδήποτε Προϊόν, το οποίο, αποδεδειγμένα, θα εμφανίζει οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη οποιασδήποτε συνομολογημένης ιδιότητας,
 3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση χορηγεί στον Καταναλωτή την εγγύηση του Προμηθευτή / της κατασκευάστριας, του Προϊόντος, επιχείρησης.
 4. Αυτονόητα, η Επιχείρηση δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση Παράδοσης, η οποία θα είναι άμεσα ή έμμεσα, αποτέλεσμα καθυστέρησης της Μεταφοράς, με τον όρο ότι η Επιχείρηση θα έχει τηρήσει την υποχρέωση παράδοσης του Προϊόντος στη Μεταφορική Εταιρεία εντός, της προθεσμίας του Όρου 2Β3.
 1. Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 1. Τα Λογότυπα, Σήματα, Φωτογραφίες και πάσης φύσης Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστοχώρο, https://kg-guitars.gr ανήκουν στην Επιχείρηση και σε Προμηθευτές της και προστατεύονται από ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 2. Ο Καταναλωτής θα απέχει από, οποιασδήποτε φύσης, χρήση αυτών των Δικαιωμάτων, άνευ της συναίνεσης του αντίστοιχου δικαιούχου.
 1. Ασφάλεια Συναλλαγών – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Α. Γενικά

 1. Η Επιχείρηση ζητεί και λαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα (εφεξής “Δεδομένα”), τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής συναλλαγής, συμπεριλαμβανόμενης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης του Καταναλωτή.
 2. Στα Δεδομένα δεν περιλαμβάνονται εκείνα, που ο Νόμος θεωρεί “ευαίσθητα”, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Η Επιχείρηση ρητά δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τη λήψη ευαίσθητων δεδομένων και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή κάποιου από αυτά, στα πλαίσια μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής ή με αφορμή μια τέτοια.
 3. Η Επιχείρηση περιβάλλει τα Δεδομένα με τη μέγιστη τεχνική προστασία, στα πλαίσια ελληνικών και διεθνών κανόνων.
 4. Τα Δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση για την εξέλιξή της και τη βελτίωση της ποιότητας των Προϊόντων της, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους και της ικανοποίησης των Πελατών της. Η χρήση αυτή περιλαμβάνει, πάσης φύσης, νόμιμες ενέργειες προώθησης προϊόντων.

Β. Υποχρεώσεις Επιχείρησης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Τα Δεδομένα που συλλέγει η Επιχείρηση για τον σκοπό των συναλλαγών με τους Καταναλωτές δεν γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του προσώπου που αφορούν. Ωστόσο, η Επιχείρηση μπορεί να υποχρεωθεί, στα πλαίσια της κείμενης Νομοθεσίας και βάσει εκτελεστών τίτλων ή κρατικών εντολών, να γνωστοποιήσει Δεδομένα σε αρμόδιες εθνικές και υπερεθνικές διοικητικές Αρχές (Εισαγγελείς, Υπηρεσίες Δίωξης κα).
 2. Ο Καταναλωτής δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των Δεδομένων του, να αντιτίθεται, εγγράφως, στην χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Επιχείρησης, να ζητεί και να επιβεβαιώνει, εγγράφως, την μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της Επιχείρησης, να ζητεί, εγγράφως, την διόρθωση ή συμπλήρωση τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τον τρόπο της αρχικής απόκτησης των Δεδομένων του από την Επιχείρηση, καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των Δεδομένων του.
 3. Από τον χρόνο έκαστης έγγραφης δήλωσης του Καταναλωτή, κατά την προηγούμενη παράγραφο, η Επιχείρηση θα συμμορφώνεται προς αυτήν στον ταχύτερο, τεχνικά εφικτό, χρόνο.
 1. Υποχρεώσεις Καταναλωτή

Ο Καταναλωτής υποχρεούται και δεσμεύεται, ειδικώς, για τα εξής:

Α. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών, προ οποιασδήποτε συναλλαγής του με την Επιχείρηση.

Β. Να δηλώνει αληθή στοιχεία.

Γ. Να μην παραλαμβάνει το Προϊόν, εφόσον διαπιστώνει ότι η συσκευασία του είναι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, φθαρμένη.

Δ. Να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την Επιχείρηση για οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά το Προϊόν, την παραλαβή του ή την επιστροφή του, μετά από άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης.

Ε. Να παραλαμβάνει το Προϊόν και, τουλάχιστον εντός της Προθεσμίας του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, να κάνει χρήση του Προϊόντος με τη μέγιστη επιμέλεια, μεριμνώντας για μη μείωση της αξίας του, έστω από αμέλεια του ίδιου ή άλλου προσώπου.

 1. Διενέξεις

Α. Φιλική Επίλυση – Δωσιδικία

 1. Επιχείρηση και Καταναλωτής δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε (τυχόν) διαφοράς.
 2. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επίλυσης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Επιχείρησης.

Β. Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της πανενωσιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show ,

σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013), μέσω της οποίας οι καταναλωτές υποβάλλουν την καταγγελία τους, προωθώντας αυτήν, στη συνέχεια, στον σχετικό φορέα ΕΕΔ (Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών).

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Παρακαλούμε, ζητείστε μας οποιαδήποτε διευκρίνιση, επί των ανωτέρω όρων, στα εξής;

Επιχείρηση: KG GUITARS

Τηλ.:  2310 636 2832310 271 272

Email: info@kg-guitars.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Δημ. Γούναρη 38 (Πλ. Ναυαρίνου), Θεσσαλονίκη